Roundup – skrytá hrozba???

Roundup je herbicid, který se běžně používá v zahradách i polích téměř po celém světě, Českou republiku nevyjímaje. Firma Monsanto si dává hodně záležet, aby její bestseler stál v očích kupujících v dobrém světle. A lidé se nechávají omámit. Spotřeba tohoto produktu celosvětově roste, jen v roce 2010 firmě Monanto přinesl bezmála 6,5 miliard dolarů a předpokládá se, že do roku 2017 dojde k dalšímu zdvojnásobení prodeje…O Roundupu se tvrdí, že je zcela bezpečný a neškodný pro životní prostředí či zdraví člověka, nicméně zprávy z posledních dnů tento obrázek poněkud pokřivily.

Základní složka Roundupu glyfosate byl totiž dne 20.3.2015 Světovou zdravotnickou organizací (WHO) klasifikován jako „potencionální karcinogen“ a zařazen do skupiny s druhým největším rizikem (kdy látky evidentně vyvolává rakovinové bujení u laboratorních zvířat, ale potvrzující studie na člověku nejsou k dispozici). V souvislosti s tím se hovoří se o rakovině plic či krve. Je jisté, že impérium Monsanto brzy vrátí úder, jelikož její právníci již napadli relevanci uvedených vědeckých studií.

Nicméně jedno je jisté, rezidua látky glyfosate kolují v našem těle!
Zde bych ráda připomněla studii z roku 2013, kdy asociace Les Amis de la Terre provedla rozbor moči dobrovolníků z 18 evropských států včetně České republiky. Všichni dobrovolníci, kteří dali vzorky moči, jsou lidé žijící ve městě. Jak sami uvedli, nikdo z nich v období před testy glyfosát nepoužíval, ani s ním nemanipuloval. Výsledky rozhodně nebyly příznivé. Celých 60% vzorků moči dobrovolníků z České republiky bylo pozitivních na přítomnost glyfosatu! Naše země tak v této studii obsadila neradostné 6. místo (po Maltě, Německu, Británii, Polsku a Nizozemí).
I další údaje týkající se reziduí tohoto herbicidu v životním prostředí jsou alarmující. Například v roce 2010 bylo nadlimitní množství glyfosatu zaznamenáno v pitné vodě ve francouzském regionu Seine-Normandie…
V současné době se Monsanto snaží prosadit povolení pěstování 14 druhů GMO plodin na území Evropy, pokud se jí to podaří, odhaduje se, že spotřeba glyfosatu na našem kontinentu vzroste až o 800% vůči současnému stavu…

arton1092

Herbicid v našem těle – výsledky studie, kterou provedla asociace Les Amis de la Terre na vzorcích moči od dobrovolníků z 18 evropských zemí. Testována byla přítomnost látky glyfosate. Tabulka znázorňuje % pozitivních vzorků. Zdroj http://www.amisdelaterre.org/L-herbicide.html

Vzhledem k aktuálním informacím o možném toxickém účinku látky glyfosate na lidský organizmus se domnívám, že další používání produktu Roundup v našich zahrádkách stojí za zamyšlení, nemyslíte?

Úvodní fotografie:  Image courtesy of dan and Sura Nualpradid at FreeDigitalPhotos.net

Plít či neplít? Roundup…

Pesticidy, herbicidy, fungicidy… se začaly používat plošně zhruba od padesátých let minulého století spolu s rozvojem extenzivního zemědělství. Ze zprvu dobrých sluhů se ovšem časem stali špatní páni, kteří za sebou zanechávají zkázu v podobě všudypřítomných residuí s nepředvidatelným důsledky pro naše okolí i pro nás samotné. Dopad těchto látek na přírodu a zdraví člověka nikdo doposud dostatečně kriticky a objektivně nezhodnotil, jelikož jsou silně chráněné firmami jako je Monsanto, Syngeta či Bayer. Díky lobby o marketingovým manipulacím těchto korporací si dnes zahradničení bez jejich výrobků běžný zahradník téměř neumí představit. K nejvíce nenáviděným firmám ve světě  patří nadnárodní společnost Monsanto, která kromě široké palety všemožných chemických pomocníků vyrábí také geneticky modifikované rostliny (GMO) a hybridní osiva (F1). Ovšem jejím  bestselerem je jednoznačně Roundup – herbicid s neskutečným odbytem, který se používá na hektarech ploch našich zahrádek. Reklama přece hovoří jasně, Roundup je zcela bezpečný, neškodný a usnadňuje práci na vaší zahradě. Uvádím záměrně jednu ze starších reklam:

Vzhledem k tom, že Monsanto bylo několikrát pravomocně odsouzeno za klamavou reklamu právě na přípravek Roundup, kdy ho vydávala za „biodegradabilní“ a „respektující životní prostředí“, musela nakonec tato vyjádření ze své reklamy odstranit. Ve hře je totiž hlavní složka Roundupu –  glyphosate, která byla vědecky potvrzena jako „nebezpečná pro životní prostředí a pro vodní organismy“. Více o odsouzení firmy Monsanto ve Francii v roce 2007 se dočtete zde. Průběžně se objevuje mnoho studií, které poukazují na škodlivost látky glyphosate a její nepříznivý dopad na zdraví zvířat i lidí. Uvedu jen jeden článek na toto téma z roku 2013: Samsel, A.; Seneff, S. Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases. Entropy 2013, 15, 1416-1463. Ve článku je doloženo, že glyphosate může být jeden z faktorů vzniku mnoha lidských civilizačních onemocnění. Článek je volně ke stažení a obrázek si tedy může udělat každý sám… Neměla by tudíž reklama na Roundup vypadat spíše takto…?:

Pole ošetření Roundupem, zcela bez života…

Než sáhnete s prvními jarními dny po známé zelené lahvičce, přemýšlejte… a oprašte raději motyku. Děkuji. Tipy na to, jak se zbavit plevele „bez chemie“ najdete již brzy na stránkách Nogarden gardening. Sledujte můj blog :-). Zahrádkám zdar! Úvodní foto http://www.semaine-sans-pesticides.fr/