Boj o osivo = boj o svobodu

Dnes bych chtěla napsat o poměrně závažném problému, o kterém se v České republice příliš nehovoří, ačkoliv se týká každého zahradníka a každého konzumenta. To, o čem chci dnes psát, je aktuální celosvětový boj o osivo, boj proti nespravedlivým a svobodu omezujícím zákonům, boj proti nenasytným nadnárodním korporacím, boj o záchranu biodiverzity v naší přírodě a boj o naši vlastní svobodu.

Seed laws poster EN THUMB

V současné době jsou celosvětově tendence k tomu, aby produkcí potravin ovládalo co nejméně, co největších nadnárodních korporací. Pod rouškou tvrzení, že je to v zájmu spotřebitele, zajištění dostatečné produkce kvalitní potravy a zabránění hladomoru, jsou v parlamentech jednotlivých zemí podepisovány zákony značně omezující naší svobodu a zároveň značně zavazující nás oněm „chlebodárcům“.
V čem tkví ono omezení svobody? Například v USA jsou v současnosti navrhovány a prosazovány zákony výrazně omezující volné nakládání s osivem, kriminalizující semínkaření (uchovávání vlastního osiva, případně jeho prodej či sdílení), produkci tradičních krajových odrůd atd. Některé zákony jsou natolik omezující, že si troufají kriminalizovat uchovávání dešťové vody, či zcela zakázat soukromou produkci zeleniny… Cílem nadnárodních korporací není až tak dobro spotřebitelů, ale zejména zisk. Ostatně každá firma se orientuje primárně na zisk.

DSCF3643

Pro semenářské firmy je velice výhodné, pokud si od ní lidé nakupují osivo znovu a znovu každou sezónu. To jim umožňují mimo jiné  F1 hybridní rostliny, jejichž potomstvo vykazuje razantní pokles výnosu a kvality, tudíž reprodukce a uchovávání jejich semen nemá pro zemědělce smysl. Je tedy nutné koupit každý rok semena nová. Jelikož jde o rostliny uniformní a neadaptované na místní podmínky, často je potřeba je chránit postřiky proti škůdcům a hnojit, aby byl zaručen jejich maximální výnos. Tam, kde F1 hybrid nestačí, přichází ke slovu genetické inženýrství. V dnešní době není obtížné vložit do DNA rostlin genetickou informaci z jiného živočicha. Díky tomu vznikne například kukuřice, která je sama o sobě pesticidní, případně odolná vůči herbicidu. Pro firmu je tedy  výhodné, nabízet kompletní servis: osivo (F1 /GMO) + postřik + hnojivo.

Jak si ale podobná firma zajistí odbyt? Logicky pro každého zemědělce je výhodnější uchovávat si vlastní osivo než každoročně nakupovat drahé osivo a chemikálie. Firma na to musí jít chytře. Kde nestačí reklama a obchodní marketing, pomohou správně nastavené zákony a lobbing. Díky tomu se velcí zemědělci či celé státy stávají pravidelnými odběrateli osiva, postřiků a hnojiv dané firmy, stávají se de facto na oné korporaci závislí (nehledě na finanční zátěž, jakou to s sebou přináší). Pěstují se jen určené odrůdy, všechny ostatní z polí musí zmizet. Uznávání nových odrůd je natolik přísné a finančně náročné, že si to běžný zemědělec nemůže dovolit a tak své osvědčené osivo musí vyhodit. Často je uzákoněna kriminalizace pěstování jiných než určených a uznaných odrůd, ale také to, pokud zemědělec odmítne svá pole ošetřovat předepsanými postřiky. Peníze v kasách obchodníků cinkají, ale ani to jim nestačí.

20150501_122951 20150501_123004

Značná část potravin je ve světě stále ještě produkována drobnými farmáři, kteří pokračují v tradičních způsobech obdělávání půdy, osivo si uchovávají vlastní a to takové, které se jim na jejich polích nejlépe osvědčilo (neuniformní a tím i adaptabilnější). Neženou se za maximální produkcí, ale spíše za kvalitou a nutričními hodnotami plodin. Některé farmy jsou potravinově zcela nezávislé, jiné dokonce ze svých přebytků živí další rodiny i celé vesnice. A na ty se v současnosti nadnárodní korporace zaměřily. Přišly s tvrzením, že takto produkované potraviny nejsou dostatečně kontrolované, tudíž jsou potencionálním rizikem pro zdraví člověka a je proto nezbytné podřídit je regulaci. Farmáři jsou povinni přecházet na určené „bezpečné“ odrůdy plodin… A peníze v kapsách obchodníků cinkají…

Ale co s malými zahradníky, kteří si sem tam vypěstují trochu brambor a další zeleninu či ovoce? Takoví, jako jsem já a nebo vy? I my jsme potencionálním trhem pro ony firmy. Nám ale bohužel často stačí říct, že bez „chemie“ to prostě nejde, že GMO a postřiky všeho druhu jsou zcela neškodné a rozkládají se na oxid uhličitý a vodu (:-D), nejlépe, pokud nám to zdělí některá zaplacená či zaslepená autorita. A scénář se opakuje.

Až tady mi došlo, že ještě můj děda si v pokoji sušil semena z nejvydařenějších paprik a rajčat… Pak ale přišel F1 BOOM a já již jen každý rok naříkám, kolik ty semena stojí…

Toto vše se děje, aniž bychom si to uvědomovali. Světová média (často finančně vázaná na ony nadnárodní korporace) o tom nepíší a neinformují. Na jednání o mnohých zákonech je nálepka „TOP SECRET“, tudíž veřejnost nemá možnost sledovat, jak o nich jejich politici rozhodují. Klasickým příkladem je aktuálně projednávaná tzv. transatlantická dohoda mezi EU a USA/Kanadou (TTIP a CEPA), o které možná mnozí z vás ani nevědí.Bohužel se ona smlouva projednává zejména s ohledem na potřeby podnikatelů. Podpis podobně rozsáhlé smlouvy otevře dveře nadnárodním korporacím, jejich pravidlům, lobbingu a zákonům i do České republiky.(Již nyní mají vlivní lobbisté nemalou moc nad parlamentem EU, který nedávno v podstatě autorizoval dalších 19 GMO plodin na území Evropské unie.)

Cílem tohoto textu není vnucovat vám můj pohled na věc, nabádat vás k podpisu petic, manifestacím ap. Mým cílem je zejména na danou skutečnost, která se nás bezprostředně týká, upozornit, protože jde o věci natolik závažné, že by o nich mělo vědět co nejvíce lidí. Záměrně neuvádím odkazy na příslušné články ap.
Chci, aby se každý, kdo si toto přečte, zamyslel, případně si dohledal další informace a udělal si svůj názor.

Svobodným zahrádkám zdar!