Urban gardening made in Lille

Zdravím vás opět ze severu Francie. Mám za sebou náročný víkend, plný akcí. Tentokrát jsem se vydala do Lille (mám to ani ne hodinu cesty hromadnou dopravou), kde se v sobotu konal pochod proti Monsanto a v neděli jsem zašla omrknout „městskou farmu“ na bývalé nádraží, dnes komunitní centrum, Saint Sauveur.

DSCF8074 DSCF8148

SOBOTA:

V sobotu odpoledne odstartoval celosvětový pochod proti Monsanto (kdo nemá rád negativismy tak „pochod za život bez Monsanta“). Proč se konal? Firmu Monsanto asi není třeba dlouze představovat a ani její produkty (Roundup, GMO rostliny ap.). Jedná se o velmi mocnou nadnárodní korporaci, který nyní tak nějak tahá za nitky světové politiky. Je až trestuhodné, jak málo se o této firmě u nás hovoří, ačkoliv její produkty a politika jsou „podezřelé“ z mnohých „nepravostí“.

DSCF8049 DSCF8104

GMO plodiny, jejichž vliv na lidské zdraví nikdo nikdy pořádně netestoval a přitom se masivně vysazují, krmí se jimi dobytek a další hospodářská zvířata, čímž se viditelně nebo skrytě dostávají na naše talíře. Politici i lobbisté bojují za to, aby potraviny obsahující GMO nebyly viditelně označeny a zákazník je tak nemohl na pultech obchodů jednoduše ignorovat. Díky tomu nikdo z nás nemůže říct, že ví, co jí. Celá problematika je složitější, ale zjednodušeně a polopaticky asi takto:
Chytrý podnikatel (Monsanto ap.) se rozhodl vydělat na tom, že bude produkovat rostliny, které sami o sobě fungují jako pesticid, a tak nechal nakřížit DNA rostliny a DNA jiného živočicha, čím vznikla GMO rostlina. Pak tuto rostlinu nabízel, kde se dalo, vždyť je to zázrak: „rostlina, která sama zabije své škůdce!“
Když se rostlina měla začít importovat do UK, nechala si tehdejší vláda udělat testy u svého předního vědce, aby si ověřila, zda tato rostlina nemůže škodit lidem. Výsledky ale pro GMO rostlinu dopadly velmi zle: Laboratorní zvířata trpěla chorobami (pomaleji rostla a hůř prospívala, jejich potomstvo bylo degenerované, mělo menší mozek, rozhozený hormonální systém, reprodukce byla obtížná, embrya měla malformace atd. Milý vědec, mimochodem špička svého oboru, předal zprávu nadřízeným. A co myslíte, že bylo dál? Za dva dny na to přišel o práci, jeho tým byl rozpuštěn, jeho data skartována a jeho práce dehonestována… No a GMO rostlina se směje z polí, krmí se s ní hospodářská zvířata a jejich mléko, vejce i maso spokojeně baštíme vy i já. I když se našli země, které GMO zakázaly, ČR mezi ně nepatří. A tak možná i za vaším domem roste Roundup ready plodina zalévaná litry karcinogenního glyfosátu (hlavní složka Roundupu)…  KONEC

DSCF8061 DSCF8054

Když jsem tak sledovala asi tisícihlavý průvod, který v sobotu procházel ulicemi Lille, zaznamenala jsem dvě věci:
1. Klidný protest.
Přes můj vžitý stereotyp byl onen průvod zcela poklidný (nelétaly dlažební kostky ani slzný plyn ap.) .

DSCF8051 DSCF8083

2. Složení průvodu.
Osobně jsem čekala většinové zastoupení „odredované, trávu pokuřující “ subkultury, jak o tom panuje obecné přesvědčení a stereotyp mezi lidmi u nás. Ano, takoví lidé se podobných akcí obvykle účastní, ale rozhodně netvořili většinu, spíše naopak. Ani moje další představa, že ulicemi půjdou lidé do 25 let, prožívající odboj proti „všemu“, se nepotvrdila. Značná část průvodu byli lidé, jako my, mladé rodiny s dětmi, oblečeni a učesáni „normálně“, chovající se „normálně“. Nutno říci, že moje stereotypy se otřásly v základech.

DSCF8100 DSCF8097

DSCF8053 DSCF8072

Později jsem si kladla otázku, čím to, že zde ve Francii jsou lidé tak aktivní. No jasně, stávkování je jejich nejběžnější hobby, namítnete. Ale myslím, že tu hraje roli ještě jeden faktor:
Město Lille se počtem obyvatel (necelých 200 tis. obyvatel) rovná zhruba české Plzni. Na území Lille a v nejbližším okolí byste našli minimálně 12 komunitních zahrad a působí zde 102 oficiálních asociací zabývajících se životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem. Většinu z nich více či méně podporuje město či stát. Část z těchto asociací pravidelně organizuje akce pro veřejnost s cílem šíření informovanosti a osvěty. V komunitních zahradách jsou organizovány pravidelné kurzy přírodního zahradničení zdarma, nebo výměnou za symbolické zápisné…
Kolik takových asociací a zahrad najdete v Plzni? A kolik v Praze? Možná se mýlím a někdo mě opraví, ale domnívám se, že zde tak trochu pokulháváme. Tím nechci tvrdit, že v ČR je na poli ekologických asociací mrtvo, ale zdaleka asi nejsou tak „vidět“, jako zde. (Nutno poznamenat, že hlavně díky vysokým místním daním si francouzská města mohou dovolit sponzorovat tyto asociace a akce ze svého rozpočtu.).

DSCF8109 DSCF8108

DSCF8107 DSCF8119

NEDĚLE:

Jednou ze zmíněných osvětových aktivit pořádaných na území města Lille je „Městská farma v Saint Sauveur“.

DSCF8131 DSCF8146

DSCF8150 DSCF8133

Tato mobilní „farma“ (dočasná přenosná zahrada) je součástí programu, který si klade za cíl upozornit obyvatele na původ rostlin, které končí na jejich talířích. Dostupné všem, jsou zde vysazeny nehybridní a méně známé nebo zapomenuté druhy zeleniny. Nechybějí ani rostliny medonosné či jinak užitečné na zahradě (například kopřiva).

DSCF8166 DSCF8140

DSCF8167 DSCF8163

Rostliny jsou vysazeny ve speciálních ekologických textilních pytlích tzv. Smart pots. Důležitá je jednak ukázka biodiverzity, ale také nekonečných možností, jak zahradničit ve městě. Lidé si sem mohou zdarma přijít pro nehybridní osivo do vlastních zahrádek a doprovodné akce jsou připraveny na Svátek biodiverzity organizovaný dne 31. května.

DSCF8155 DSCF8157

Zahrádkám zdar!

Roundup – skrytá hrozba???

Roundup je herbicid, který se běžně používá v zahradách i polích téměř po celém světě, Českou republiku nevyjímaje. Firma Monsanto si dává hodně záležet, aby její bestseler stál v očích kupujících v dobrém světle. A lidé se nechávají omámit. Spotřeba tohoto produktu celosvětově roste, jen v roce 2010 firmě Monanto přinesl bezmála 6,5 miliard dolarů a předpokládá se, že do roku 2017 dojde k dalšímu zdvojnásobení prodeje…O Roundupu se tvrdí, že je zcela bezpečný a neškodný pro životní prostředí či zdraví člověka, nicméně zprávy z posledních dnů tento obrázek poněkud pokřivily.

Základní složka Roundupu glyfosate byl totiž dne 20.3.2015 Světovou zdravotnickou organizací (WHO) klasifikován jako „potencionální karcinogen“ a zařazen do skupiny s druhým největším rizikem (kdy látky evidentně vyvolává rakovinové bujení u laboratorních zvířat, ale potvrzující studie na člověku nejsou k dispozici). V souvislosti s tím se hovoří se o rakovině plic či krve. Je jisté, že impérium Monsanto brzy vrátí úder, jelikož její právníci již napadli relevanci uvedených vědeckých studií.

Nicméně jedno je jisté, rezidua látky glyfosate kolují v našem těle!
Zde bych ráda připomněla studii z roku 2013, kdy asociace Les Amis de la Terre provedla rozbor moči dobrovolníků z 18 evropských států včetně České republiky. Všichni dobrovolníci, kteří dali vzorky moči, jsou lidé žijící ve městě. Jak sami uvedli, nikdo z nich v období před testy glyfosát nepoužíval, ani s ním nemanipuloval. Výsledky rozhodně nebyly příznivé. Celých 60% vzorků moči dobrovolníků z České republiky bylo pozitivních na přítomnost glyfosatu! Naše země tak v této studii obsadila neradostné 6. místo (po Maltě, Německu, Británii, Polsku a Nizozemí).
I další údaje týkající se reziduí tohoto herbicidu v životním prostředí jsou alarmující. Například v roce 2010 bylo nadlimitní množství glyfosatu zaznamenáno v pitné vodě ve francouzském regionu Seine-Normandie…
V současné době se Monsanto snaží prosadit povolení pěstování 14 druhů GMO plodin na území Evropy, pokud se jí to podaří, odhaduje se, že spotřeba glyfosatu na našem kontinentu vzroste až o 800% vůči současnému stavu…

arton1092

Herbicid v našem těle – výsledky studie, kterou provedla asociace Les Amis de la Terre na vzorcích moči od dobrovolníků z 18 evropských zemí. Testována byla přítomnost látky glyfosate. Tabulka znázorňuje % pozitivních vzorků. Zdroj http://www.amisdelaterre.org/L-herbicide.html

Vzhledem k aktuálním informacím o možném toxickém účinku látky glyfosate na lidský organizmus se domnívám, že další používání produktu Roundup v našich zahrádkách stojí za zamyšlení, nemyslíte?

Úvodní fotografie:  Image courtesy of dan and Sura Nualpradid at FreeDigitalPhotos.net

Plít či neplít? Roundup…

Pesticidy, herbicidy, fungicidy… se začaly používat plošně zhruba od padesátých let minulého století spolu s rozvojem extenzivního zemědělství. Ze zprvu dobrých sluhů se ovšem časem stali špatní páni, kteří za sebou zanechávají zkázu v podobě všudypřítomných residuí s nepředvidatelným důsledky pro naše okolí i pro nás samotné. Dopad těchto látek na přírodu a zdraví člověka nikdo doposud dostatečně kriticky a objektivně nezhodnotil, jelikož jsou silně chráněné firmami jako je Monsanto, Syngeta či Bayer. Díky lobby o marketingovým manipulacím těchto korporací si dnes zahradničení bez jejich výrobků běžný zahradník téměř neumí představit. K nejvíce nenáviděným firmám ve světě  patří nadnárodní společnost Monsanto, která kromě široké palety všemožných chemických pomocníků vyrábí také geneticky modifikované rostliny (GMO) a hybridní osiva (F1). Ovšem jejím  bestselerem je jednoznačně Roundup – herbicid s neskutečným odbytem, který se používá na hektarech ploch našich zahrádek. Reklama přece hovoří jasně, Roundup je zcela bezpečný, neškodný a usnadňuje práci na vaší zahradě. Uvádím záměrně jednu ze starších reklam:

Vzhledem k tom, že Monsanto bylo několikrát pravomocně odsouzeno za klamavou reklamu právě na přípravek Roundup, kdy ho vydávala za „biodegradabilní“ a „respektující životní prostředí“, musela nakonec tato vyjádření ze své reklamy odstranit. Ve hře je totiž hlavní složka Roundupu –  glyphosate, která byla vědecky potvrzena jako „nebezpečná pro životní prostředí a pro vodní organismy“. Více o odsouzení firmy Monsanto ve Francii v roce 2007 se dočtete zde. Průběžně se objevuje mnoho studií, které poukazují na škodlivost látky glyphosate a její nepříznivý dopad na zdraví zvířat i lidí. Uvedu jen jeden článek na toto téma z roku 2013: Samsel, A.; Seneff, S. Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases. Entropy 2013, 15, 1416-1463. Ve článku je doloženo, že glyphosate může být jeden z faktorů vzniku mnoha lidských civilizačních onemocnění. Článek je volně ke stažení a obrázek si tedy může udělat každý sám… Neměla by tudíž reklama na Roundup vypadat spíše takto…?:

Pole ošetření Roundupem, zcela bez života…

Než sáhnete s prvními jarními dny po známé zelené lahvičce, přemýšlejte… a oprašte raději motyku. Děkuji. Tipy na to, jak se zbavit plevele „bez chemie“ najdete již brzy na stránkách Nogarden gardening. Sledujte můj blog :-). Zahrádkám zdar! Úvodní foto http://www.semaine-sans-pesticides.fr/